Szczegółowa tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • aspekty bezpieczeństwa w logistyce;
 • logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • logistyka sytuacji kryzysowych – współczesne wyzwania w świetle zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
 • systemy logistyczne wojsk, siły zbrojne UE i NATO – teoria i praktyka;
 • przemysł 4.0 dla obronności i bezpieczeństwa RP;
 • implementacji innowacyjnych technologii obronnych;
 • zabezpieczenie logistyczne wojsk;
 • systemy logistyczne przedsiębiorstw – teoria i praktyka;
 • nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego;
 • systemy informatyczne w logistyce;
 • transport samochodowy i inne gałęzie transportu;
 • technologie logistyczne podwójnego zastosowania;
 • normalizacja i jakość w logistyce.
Back to top