Komitet Organizacyjny Konferencji KNLS’23

Skład komitetu organizacyjnego konferencji KNLS 2023, 30.05-1.06.2023.

  • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż Dariusz Nagrabski dariusz.nagrabski@wat.edu.pl
  • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr inż. Paweł Ślaski
  • Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr Ewa Dębicka (profesor ITS)

Zespół nr 1

Kierownik zespołu dr inż. Tomasz R. Waśniewski

mjr dr inż.  Małgorzata Grzelak
mgr inż. Ewa Kalbarczyk – Guzek
dr Małgorzata Oziębło

Zespół nr 2

Kierownik zespołu dr Paulina Owczarek

dr inż. Katarzyna Głodowska
por. mgr inż. Grzegorz Wiejak
ppor. mgr inż. Gabriel LESIAK 18 Łomżyński Pułk Logistyczny
mgr inż. Piotr Garbarczyk (ITS)

Zespół nr 3 – Zespół obsługi delegacji zagranicznych

Kierownik zespołu mgr inż.  Dariusz Żuchowski (gen. rez.)
kpt dr inż. Betkier Igor
mjr mgr inż. Paweł OSIAK

Zespół do spraw administracji

Kierownik zespołu mgr inż. Andrzej Prokopczuk

Jacek Malanowski
Katarzyna Rejak-Król

Back to top