– Komitet organizacyjny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • dr inż. Dariusz Nagrabski @: dariusz.nagrabski@wat.edu.pl

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

 • dr inż. Paweł Ślaski

Zespół 1. ds. naukowych

 • Kierownik zespołu dr inż. Paweł Ślaski @: pawel.slaski@wat.edu.pl
 • dr inż. Katarzyna Głodowska
 • dr Dorota Krupnik
 • dr inż. Ryszard Lewiński
 • dr Paulina Zamelek
 • por. mgr inż. Dominik Piękoś
 • por. mgr inż. Sebastian Sobczuk

Zespół 2. ds. marketingu, promocji i administracji

 • Kierownik zespołu dr inż. Tomasz R. Waśniewski @: tomasz.wasniewski@wat.edu.pl
 • dr Dariusz Spychała
 • mgr inż. Dariusz Żuchowski (gen. rez.)
 • mjr mgr inż. Cezary Gromada
 • mjr mgr inż. Paweł Osiak
 • ppor. mgr inż. Patrycja Wojda-Wojtalewicz
 • mgr inż. Andrzej Prokopczuk
 • mgr Izabela Mucha
 • mgr Małgorzata Adamkiewicz
 • Jacek Malanowski
 • Katarzyna Rejak-Król

Zespół 3. ds. współpracy z biznesem

 • Kierownik zespołu dr inż. Paulina Owczarek @: paulina.owczarek@wat.edu.pl
 • mjr dr inż. Małgorzata Grzelak
 • dr Ewa Kalbarczyk-Guzek
 • dr Iwona Sobczak
 • mgr inż. Magdalena Rykała
 • ppor. mgr inż. Olimpia Sobczyk

KONTAKT

Instytut Logistyki
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna
gen. Sylwestra Kaliskiego 2B
00-908 Warszawa 49
   


Sekretariat Instytutu
(bud. 135 pok. 1.29):
Katarzyna Rejak-Król
tel.  (+48) 261 83-90-85

Back to top