XII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ
"TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA"

3 - 5 CZERWCA 2020 rok

XII SCIENTIFIC CONFERENCE OF APPLIED LOGISTICS 
"DUAL-USE TECHNOLOGIES APPLIED IN CIVILIAN AND MILITARY LOGISTICS. THEORY AND PRACTICE
"

Poland, 3th -5th June 2020

WSPÓŁORGANIZATOR
CO-ORGANIZER