XI KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ
"TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA"

5 - 7 CZERWCA 2019 rok

XI SCIENTIFIC CONFERENCE OF APPLIED LOGISTICS 
"DUAL-USE TECHNOLOGIES APPLIED IN CIVILIAN AND MILITARY LOGISTICS. THEORY AND PRACTICE
"

Poland, 5th -7th June 2019

WSPÓŁORGANIZATOR
CO-ORGANIZER

 

PATRONAT HONOROWY

Organizator systemu funkcjonalnego logistyki Sił Zbrojnych RP, Szef Zarządu Logistyki P4, Szef Sztabu Generalnego
Pan płk dr Robert Woźniak
wyraził zgodę na objęcie patronatem

XI Międzynarodową Konferencję
Naukową Logistyki Stosowanej
pt. „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i praktyka”