Szczegółowa tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Systemy logistyczne wojsk, siły zbrojne UE i NATO – teoria i praktyka;
 • Przemysł 4.0 dla obronności i bezpieczeństwa RP;
 • Implementacji innowacyjnych technologii obronnych;
 • Zabezpieczenie logistyczne wojsk;
 • Systemy logistyczne przedsiębiorstw – teoria i praktyka;
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego;
 • Systemy informatyczne w logistyce;
 • Transport samochodowy i inne gałęzie transportu;
 • Technologie logistyczne podwójnego zastosowania;
 • Normalizacja i jakość w logistyce;
 • Zrównoważony rozwój w logistyce;
 • Logistyka w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • Logistyka wypraw kosmicznych.