Komitet Programowa Konferencji KNLS’21

 dr inż. Tomasz R. WAŚNIEWSKI – przewodniczący

dr Ewa DĘBICKA (ITS) – zastępca przewodniczącego

Zespół do spraw kontaktów z instytucjami wojskowymi

dr Paweł KLER
dr Marek KALWASIŃSKI
mgr inż. Dariusz NAGRABSKI

Zespół do spraw kontaktów z uczelniami i instytucjami zagranicznymi

płk dr inż. Mariusz GONTARCZYK
kpt. dr inż. Arkadiusz JÓŹWIAK
mgr Agnieszka Anna KLASA

Zespół do spraw kontaktów z firmami

kpt. dr inż. Małgorzata GRZELAK
dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA
mgr inż. Paulina OWCZAREK
dr Małgorzata OZIĘBŁO

Zespół do spraw promocji i mediów społecznościowych

mgr Małgorzata ADAMKIEWICZ

Zespół do spraw administracji i wsparcia

mgr inż. Andrzej PROKOPCZUK
Jacek MALANOWSKI
Mirosława WIKTOROWICZ