Komitet  Naukowy Konferencji

płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marcin ŚLĘZAK – Instytut Transportu Samochodowego -zastępca przewodniczącego
dr hab. Mieczysław PAWLISIAK, prof. WAT - zastępca przewodniczącego


Assoc. Prof. Dr.Sc.Eng. Iyad ALOMAR, Transport and Telecommunication Institute, Latvia
dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN, WAT
dr hab. inż. Sławomir BARTOSIEWICZ, WAT
Varga BÉLA, Lt. Colonel PhD, associate professor, National University of Public Service Budapeszt, Węgry
dr hab. inż. Andrzej BUJAK, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
dr hab. inż. Rafał BURDZIK, Politechnika Śląska 
Luca BURSATI Professor of Management and Scientific Coordinator, LAREM, Udine University
prof. dr hab. inż. Marian BRZEZIŃSKI, WAT
dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI, Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. inż. Dorota BURCHART, Politechnika Śląska
dr hab. inż. Anna BORUCKA, WAT
dr hab. Sławomir BYŁEŃ, WAT
dr Ewa DĘBICKA, Instytut Transportu Samochodowego
dr inż. Martin DVOŘÁK, Defence Standardization, CGQAA, Czech Republic
prof. dr hab. inż. Krzysztof FICOŃ, Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. inż. Jan FIGURSKI, WAT
płk dr hab. ing. Pavel FOLTIN, Ph. D., Uniwersytet Obrony w Brnie
dr hab. inż. Piotr FOLĘGA, Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Paweł FUĆ, Politechnika Poznańska 
dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA, WAT
dr hab. inż. Paweł GOŁDA, ITWL.
dr inż. Piotr GOŁĘBIOWSKI, Politechnika Warszawska
płk dr inż. Mariusz GONTARCZYK, WAT
colonel Assoc Prof. Eng. PhD Danut GROSU, vice-rector for scientific research in MTA Bukareszt Rumunia 
mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK, WAT
płk dr Krawczuk Oleg IWANOWICZ 
dr hab. inż. Mariusz IZDEBSKI, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Ilona JACYNA-GOŁDA, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Roland JACHIMOWSKI, Politechnika Warszawska
płk prof. dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, Akademia Sztuki Wojennej
dr inż. Joanna JASIŃSKA, WAT
Mario IANNIELLO Ph.D. Udine University  
gen. Artur KĘPCZYŃSKI, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
dr hab. inż. Michał KŁODAWSKI, Politechnika Warszawska
płk. gst. Ing. Zbyszek KORECKI, Uniwersytet Obrony w Brnie
prof. dr hab. inż. Andrzej KORZENIOWSKI, Wyższa Szkoła Logistyki
dr hab. inż. Łukasz KONIECZNY, Politechnika Śląska
prof. dr hab. Lech KOŚCIELECKI, WAT 
dr hab. Edward KOZŁOWSKI, Politechnika Lubelska
ppłk dr Bartosz KOZICKI, WAT
prof. Михайло ЛУЧКО, Uniwersytet Ekonomiczny w Kijowie
dr hab. inż. Konrad LEWCZUK, Politechnika Warszawska
Prof. dr Mileta JANJIĆ, Ph.D. B.Sc. University of Montenegro 
Prof. dr hab. inż. Andrzej NIEWCZAS, Instytut Transportu Samochodowego
prof. dr hab. Wojciech NYSZK, ASzWoj. 
prof. dr hab. inż. Eugeniusz NOWAK - Akademia WSB Dąbrowa Górnicza 
dr inż. Paulina OWCZAREK, WAT
dr inż. Rafał PARCZEWSKI, WAT
Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, DSc., National Military University, Bulgaria
prof. dr hab. Janusz PŁACZEK, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
płk Mariusz SKULIMOWSKI, Szef Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
dr hab. inż. Stanisław SMYK, Akademia Sztuki Wojennej
prof. dr hab. Maciej STAJNIAK, Wyższa Szkoła Logistyki 
płk dr hab. Konrad STAŃCZYK, WAT
prof. dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK, Politechnika Łódzka
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
dr inż. Paweł ŚLASKI, WAT 
kmdr dr hab. Jarosław TESKA, Akademia Marynarki Wojennej
płk dr Denis WALENTYNOWICZ LISOWSKI
dr inż. Tomasz R. WAŚNIEWSKI, WAT
prof. dr hab. inż. Piotr ZASKÓRSKI, WAT
płk dr inż. Jarosław ZELKOWSKI, WAT
dr hab. Jolanta ŻAK , Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Jerzy ŻUCHOWSKI – Uniwersytet Technologiczno, Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu