Komitet Organizacyjny Konferencji KNLS’22

dr hab. Sławomir BYŁEŃ                                  – przewodniczący

dr inż. Tomasz R. WAŚNIEWSKI            – zastępca przewodniczącego

dr Ewa DĘBICKA (ITS)                            – zastępca przewodniczącego

  1. Zespół do spraw kontaktów z instytucjami wojskowymi

dr Paweł KLER
dr Marek KALWASIŃSKI – kierownik zespołu
dr Dariusz NAGRABSKI

  1. Zespół do spraw kontaktów z uczelniami i instytucjami zagranicznymi

płk dr inż. Mariusz GONTARCZYK

  1. Zespół do spraw kontaktów z firmami i przemysłem

mjr dr inż. Małgorzata GRZELAK – kierownik zespołu
dr inż. Katarzyna GŁODOWSKA
mgr Ewa KALBARCZYK-GUZEK
dr inż. Paulina OWCZAREK
dr Małgorzata OZIĘBŁO 

  1. Zespół do spraw promocji i mediów społecznościowych – przygotowanie materiałów promocyjnych

por. mgr inż. Grzegorz WIEJAK

  1. Zespół do spraw administracji i wsparcia

mgr inż. Andrzej PROKOPCZUK
Jacek MALANOWSKI
Mirosława WIKTOROWICZ