Instytut Logistyki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Telefon:  (+48) 261 83-90-85