Instytut Logistyki
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Telefon:  (+48) 261 83-90-85

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XII KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ  poświęconej zagadnieniom logistyki stosowanej i zarządzania łańcuchami dostaw, która odbędzie się w dniach 26 listopada 2021 roku w Wojskowej Akademii Technicznej.
Celem Konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.


 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA
INSTYTUT LOGISTYKI
 


WSPÓŁORGANIZATOR

Instytut Transportu Samochodowego

 

XII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ 

 

 

 

 

 "TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. 
TEORIA I PRAKTYKA."

2020 r.