XII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ
"TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA"

czerwiec 2021 rok

XII SCIENTIFIC CONFERENCE OF APPLIED LOGISTICS 
"DUAL-USE TECHNOLOGIES APPLIED IN CIVILIAN AND MILITARY LOGISTICS. THEORY AND PRACTICE
"

Poland, June 2021