TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA:

- Systemy logistyczne wojsk, siły zbrojne UE i NATO – teoria i praktyka;
- Systemy logistyczne przedsiębiorstw – teoria i praktyka;
- Nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego;
- Systemy informatyczne w logistyce;
- Transport samochodowy i inne gałęzie transportu;
- Technologie logistyczne podwójnego zastosowania;
- Normalizacja i jakość w logistyce;
- Zrównoważony rozwój w logistyce.