Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna:
1500 zł – miejsce w pok. jednoosobowym;
1300 zł – miejsce w pok. dwuosobowym;
800 zł – opłata dla doktorantów;
700 zł – udział w konferencji bez referatu;
500 zł – możliwość publikacji bez uczestnictwa;

obejmuje:

materiały konferencyjne (w tym czasopismo GMiL - 8 punktów - komunikat z dnia 23.12.2015 MNiSW wraz z płytą CD)*;
zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem;
udział w imprezach towarzyszących.
*w ramach opłaty konferencyjnej istnieje możliwość opublikowania dodatkowego artykułu w zeszycie naukowym Systemy Logistyczne Wojsk ( 7 pkt. wg oceny z 23.12.2015 r.MNiSW) II połowa 2018r.


Numer konta konferencji:
BANK HANDLOWY S.A. I O/WARSZAWA nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
Z dopiskiem: „udział w KNLS’18, subkonto: 700-1500-50 001”.