Referat wraz ze streszczeniem należy opracować:

!! SZABLON ARTYKUŁU DO POBRANIA !! 

Referat wraz ze streszczeniem należy opracować wg systemu APA w formacie MS Word, 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron), na papierze formatu A4, czcionką Times New Roman CE 12 pkt., z wyrównaniem do lewej i prawej, odstępy między wierszami 1,5 pkt. z marginesami: lewy 3,5 cm, prawy 1,5 cm, góra 2 cm, dół 2,5 cm. Rysunki powinny być pogrupowane, wklejone w tekst i dołączone jako oddzielny plik. We wstępie należy podać: problem (problemy) oraz metody badawcze. Tekst referatu powinien wyglądać zgodnie ze wzorem:

ROZWIĄZANIE PROCURE…..
PROCURE-TO-PAY SOLUTION ...
( Tytuł w języku polskim i angielskim)
(12 pkt. bold center Times New Roman)
Jan KOWALSKI(11 pkt. bold center Times New Roman)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( 10 pkt. center Times New Roman)

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Logistyki
Instytut Logistyki
(podajemy od ogółu do szczegółu)
(11 pkt. center)


Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim (10 pkt. Italic)
Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim (10 pkt. Italic)

WSTĘP We wstępie należy podać: Problem (problemy) oraz metody badawcze.(12 pkt. bold)

1. TYTUŁ ROZDZIAŁU (12 pkt. bold)

1.1. Podtytuł (12 pkt. bold)

1.1.1. Zagadnienie... (12 pkt.)

Rys.1.1. ..... (12 pkt.)

wzór matematyczny (1)

WNIOSKI (podsumowanie) (12 pkt. bold)

LITERATURA (12 pkt. bold)

Opisy literatury w standardzie APA:

• Publikacje książkowe jednego autora:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

• Publikacje książkowe wielu autorów:

Nazwisko, Inicjał imienia. Nazwisko, Inicjał imienia. i Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca.

• Publikacje książkowe redagowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawca

• Rozdziały w publikacjach książkowych zbiorowych:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł rozdziału. W: Inicjał imienia. Nazwisko (red.), Tytuł książki (tom, strony). Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.

• Artykuły w czasopiśmie:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(numer), strony (bez skrótu „s.”)

• Referaty:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na: Nazwa konferencji. Miejsce.

• Raporty instytucji:

Instytucja. (rok). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja.

• Publikacje w druku:

Nazwisko, Inicjał imienia. (w druku). itd.

• Prace nieopublikowane:

Nazwisko, Inicjał imienia. (rok). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska. Miejsce: Nazwa uczelni.

• Źródła internetowe:

Po całym opisie bibliograficznym dodatkowo dopisujemy:

http://www.adres strony (dd.mm.rok).

Data w nawiasie oznacza datę dostępu.

Tak samo podpisujemy rysunki i tablice.

Cytowanie w tekście (możliwe przypadki):

(Kowalski, 2013)

(Kowalski, 2012a)

(Kowalski, 2012b)

(Kowalski, 2013, s. 67)

(Kowalski i Nowak, 2012)

(Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2011)

(Kowalski, 2012a, 2013; Kowalski i Nowak, 2012)

(Kowalski, 2013; za: Nowak 2012)

Referaty proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznego formatowania przesłanych artykułów.